Is Coming Soon

Ninh Phi

Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

20 thoughts on “Is Coming Soon

  1. công tử ơi công tử à…. công tử lại đào thêm hố rồi… mấy cái hố cũ ta đã lên được đâu…

  2. dứ hàng nhớ ~~~ vứt cho mỗi cái bìa rồi để bà con tự tưởng bở *người đâu mà ác thế không biết >”<*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s